DOMAĆINI-PAR

London, Engleska🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
DOMAĆINI-PAR 👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫
za uglednu obitelj u Londonu sa prekrasnim imanjem na rubnom dijelu gradu od 10000m2 i sa sklopom objekata
Ovo je klasična posao za paru s tipičnom podjelom poslova:
Gospođa
Čišćenje i pranje rublja
Upravljanje garderobom
Osnovno obiteljsko kuhanje
Gospodin
Vožnja (uglavnom po Londonu)
Čišćenje vozila
Vrtlarstvo
Lagano održavanje kućanstva
Briga o Sigurnosti nekretnina
Nadgledanje vanjskih izvođača
Prijavljivanje svih potrebnih popravaka
Vi:
– motivirani, vrijedni, fleksibilni
– vični na domaćinske poslove 
– par mora biti uigran 
– par mora imati osjećaj za djecu je obitelj ima dvoje male djece
Nudimo:
Tjednu Plaču za oboje od £950.00 
Smještaj dostupan: Poseban objekt u blizini glavnog imanja
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 Za sve osobe koje nemaju uredne dokumente, uređujemo radnu i vizu u roku od 1,5 mjeseci do 3 mjeseca!!!