PAKER-ICA REZANOG CVIJEĆA

PAKER-ICA REZANOG CVIJEĆA u veleprodaji cvijeća
Frankfurt Am Main ,Njemačka🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪

Poslovi: 🌷🌷🌹🌹🌹
-sastavljanje buketa rezanog cvijeća
-pričvršćivanje folija na bukete
-brzo i organizirano pakiranje buketa
-pakiranje buketa za kupca

Vi: 🌷🌷🌹🌹🌹
-motiviran, vrijedna osoba,
-spremnost rada prekovremeno i rad u subotu
-brinuti o čistoći u prostoru koji radite

Nudimo:
Plaća: €1500,00- 2000,00€ neto
-radna odjeća i oprema
-smještaj osiguran
-stalni radni odnos, odlične uvjete i 13 plaću, plaćeni godišnji odmor od 5 tjedana Božićnicu