OPERATER-ICA NA STROJU ZA PAKIRANJE

OPERATER-ICA NA STROJU ZA PAKIRANJE za uglednu švicarsku tvornicu čokolade🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭
Bern, Švicarska🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭
Za Više Info Kontakt Broj:🍀☎️+491745265772🍀- OSTAVITE IME I PREZIME, zakazujemo termin razgovora i ZOVEMO POVRATNO)
Vi: Priprema i provjera ambalažnih materijala
Priprema i opremanje strojeva za pakiranje u skladu s uputama 🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭
Skeniranje narudžbe putem internog softvera
Osiguravanje kvalitete proizvoda
Popravak tehničkih kvarova u sustavima
Radovi na čišćenju na strojevima za pakiranje
Pridržavanje sigurnosnih, kvalitetnih i higijenskih propisa
Plaća: CHF 4500,00-5500,00 +obuća i odjeća,Smještaj Fortuna Service + 13 plaća, Božićnica, Sva prava iz Radnog odnosa
Za Više Info Kontakt Broj:🍀☎️+491745265772🍀- OSTAVITE IME I PREZIME, zakazujemo termin razgovora i ZOVEMO POVRATNO) www.fortunapersonal.com/kontakt